Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Kế Hoạch Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Kế Hoạch Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH 12 của Quốc hội khoá; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Căn cứ Quyết định số 3166/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Giao biên chế sự nghiệp năm 2011 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Thực hiện công văn 2414/BNN-TCCB ngày 24/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển dụng viên chức;

Năm 2013, nhà trường tổ chức thi tuyển 20 viên chức biên chế sự nghiệp giáo dục tự lo lương, gồm:

– Ngạch giáo viên trung học, mã ngạch 15.113: 16 người

– Ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003: 03 người

– Ngạch kỹ sư, mã ngạch 13.095: 01 người

(Các vị trí cần tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng có phụ lục kèm theo)

1. Điều kiện, tiêu chuẩn

1.1. Những người đăng ký dự tuyển có các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi đến dưới 40, có chiều cao đối với nam 1,6m và đối với nữ 1,5 m trở lên, không dị tật, không nói lắp, nói ngọng;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có: Văn bằng đại học trở lên, chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên, chứng chỉ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ nghề đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí cần tuyển (Các vị trí cần tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng có phụ lục kèm theo);

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện, thị trở lên cấp, có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

1.2. Không nhận hồ sơ dự tuyển viên chức đối với người:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nội dung và  hình thức thi

Người dự tuyển thực hiện bài thi theo thang điểm 100, gồm các bài thi sau:

2.1. Thi kiến thức chung (tính điểm hệ số 1)

Hình thức, thời gian thi: Thi viết, thời gian 120 phút

Nội dung thi:

Kiến thức về pháp luật viên chức; Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Những hiểu biết cơ bản về giáo dục nghề nghiệp, hoạt động dạy nghề, về Nhà trường, cụ thể (Luật dạy nghề hiện hành, Luật viên chức, Tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề, tư cách đạo đức Nhà giáo, chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề, Điều lệ của Nhà trường, tiêu chuẩn chuyên viên, tiêu chuẩn kỹ sư).

2.2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 bài thi:

a)  Thi thực hành (tính điểm hệ số 2):

* Ngạch giáo viên trung học: Trình giảng 01 bài giảng: 45-60 phút, nội dung thuộc chương trình đào tạo nghề trình độ cao đẳng, tương ứng với ngành dự thi:

– 01 bài giảng lý thuyết hoặc tích hợp đối với các vị trí tuyển dụng ngạch giáo viên trung học thuộc các khoa: Khoa học cơ bản, Sư phạm kỹ thuật.

– 01 bài giảng tích hợp đối các vị trí tuyển dụng ngạch giáo viên trung học thuộc các khoa: Máy thi công, Ô tô thi công, Công nghiệp PTNT, Cơ điện, Kinh tế du lịch.

* Ngạch chuyên viên: Thực hành soạn thảo văn bản trên máy tính đối với các vị trí tuyển dụng ngạch chuyên viên thuộc các phòng: Đào tạo, Tổ chức hành chính.

* Ngạch kỹ sư: Xây dựng quy trình và tiến hành làm sản phẩm đối với vị trí tuyển dụng ngạch kỹ sư thuộc phòng Quản trị & Quản lý xe máy.

b) Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút (tính điểm hệ số 1)

2.3. Thi Ngoại ngữ là bài thi điều kiện:

Thi tiếng Anh trình độ B hình thức thi viết, thời gian làm bài 60 phút.

Miễn thi bài thi ngoại ngữ tại mục này đối với ứng viên dự thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là tiếng Anh và ứng viên có một trong các điều kiện sau:

+  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

+  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học được học bằng tiếng nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2.4. Thi Tin học văn phòng là bài thi điều kiện

Thi tin học văn phòng trình độ B hình thức thực hành trên máy tính, thời gian làm bài thi 60 phút. Người dự thi tuyển được miễn trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3. Các bước thực hiện:

Bước 1: Công tác chuẩn bị thi tuyển

– Thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức (dự kiến 27/5 đến 31/5/2013)

– Hội đồng họp phiên họp thứ nhất để thông qua kế hoạch thi (dự kiến 03/6/2013)

– Thông báo tuyển dụng đăng trên báo Ninh Bình 03 số từ: 05/6 đến 08/6/2013; trên Website của nhà trường từ: 05/6/2013.

– Thí sinh đăng ký dự thi nộp hồ sơ về phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 03/7/2013  đến 12/7/2013

– Hội đồng họp phiên họp thứ hai để xem xét tư cách ứng viên dự thi và kế hoạch tổ chức thi (dự kiến ngày 15/7/2013)

– Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách thí sinh dự thi.

Bước 2: Tổ chức thi tuyển

– Niêm yết công khai danh dách dự thi: Ngày 17/7/2013 trên bảng tin nhà trường và trên trang website: www.caodangcogioi.vn

– Thành lập các ban: Ban đề thi, ban coi thi, ban coi chấm thi, ban phách.

– Người dự thi nộp lệ phí thi và lệ phí hướng dẫn ôn thi: 1.000.000 đồng/người; Chi phí vật tư thi thực hành theo đề thi (nộp tại Phòng tài chính kế toán).

– Hướng dẫn ôn thi: Chủ nhật, ngày 21/7/2013 (người hướng dẫn do Hội đồng phân công)

– Tổ chức thi, chấm thi, tổng hợp kết quả thi

– Thời gian thi: 03/8 đến 05/8/2013

– Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.

– Từ 19/8 đến 23/8/2013: Niêm yết kết quả thi và nhận đơn phúc khảo.

– Từ 26/8 đến 30/8: Chấm phúc khảo (nếu có)

Bước 3:

– Hội đồng họp phiên thứ 3 xét kết quả thi và xác định người trúng tuyển.

– Thông báo kết quả cho người dự tuyển.

– Báo cáo kết quả thi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bước 4:

Ký hợp đồng làm việc theo quy định sau khi có phê duyệt của Bộ về kết quả thi.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có tổng điểm kết quả thi kiến thức chung và chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Hiệu trưởng quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại điều 10 nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Hiệu trưởng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

Kết quả thi tuyển không bảo lưu cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Hồ sơ dự thi

– Đơn đăng ký dự tuyển viết tay, theo mẫu quy định;

– Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác, học tập;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện, thị trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao có công chứng giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh màu cỡ 4×6.

6. Tổ chức thực hiện

– Phòng Tổ chức hành chính : Xây dựng thông báo tuyển dụng và đăng tin theo theo kế hoạch.

– Hội đồng thi tuyển viên chức nhà Trường có nhiệm vụ thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về việc tuyển dụng viên chức.

– Phòng Tài chính kế toán : Thu lệ phí thi, ôn tập theo quy định.

– Các phòng, khoa, bộ môn tạo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển năm 2013 theo đúng kế hoạch.

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI VIÊN CHỨC NĂM 2013 – DOWNLOAD

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VIÊN CHỨC NĂM 2013 – DOWNLOAD

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

– Vụ TCCB (để b/c);

(đã ký)

– Thành viên HĐ tuyển dụng VC;

NGƯT.Th.s Trần Hữu Hoà

– Trang Web; bảng tin nhà trường;
– Lưu TCHC.

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]