Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Kế hoạch tổ chức hội thi ”Sáng tạo kỹ thuật năm 2016”

Kế hoạch tổ chức hội thi ”Sáng tạo kỹ thuật năm 2016”

Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016; Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường; BCH Đoàn Thanh niên phối hợp với Công Đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi: ”Sáng tạo kỹ thuật năm 2016” dành cho Giáo viên, CBVC và HS-SV trong toàn trường với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Khuyến khích Giáo viên, CBVC và HS-SV trong toàn trường tham gia nghiên cứu khoa học, làm các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn;
b) Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực, nâng cao chất lượng dạy học trong các phòng, khoa chuyên môn nghề trong toàn trường.
c) Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các Giáo viên, CBVC và HS-SV trong toàn trường thể hiện năng lực, thể hiện niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình góp phần vào thành tích chung của nhà trường trong sự nghiệp phát triển.
d) Lựa chọn những công trình nghiên cứu, những sản phẩm đạt giải cao có tính khoa học, thực tiễn để tham gia các cuộc thi ở cấp cao hơn.
2. Yêu cầu: Tổ chức cuộc thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, tiết kiệm, công bằng, khách quan đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SẢN PHẨM DỰ THI:
1. Đối tượng dự thi:
Tất cả các Giáo viên, CBVC và Học sinh- sinh viên đang công tác và học tập tại tr¬ường (kể cả các HS-SV đang học tập tại các trung tâm liên kết đào tạo).
2. Sản phẩm dự thi:
– Là các sản phẩm, các dự án, các công trình nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề đào tạo của nhà trường có ứng dụng và khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn.
– Sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học có thể của 01 cá nhân hoặc của nhóm nghiên cứu gồm nhiều thành viên, số lượng sản phẩm dự thi không hạn chế.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện:
Cuộc thi diễn ra trong năm học 2015-2016, các cá nhân và tập thể nghiên cứu làm các sản phẩm dự thi và chuẩn bị cho quá trình nghiệm thu, chấm điểm vào thời gian: 15h00’ ngày 24/3/2016 – Tại nhà Giáo dục thể chất của nhà trường.
2. Hình thức thi:
Sản phẩm dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của cuộc thi, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày ý tưởng, tính ứng dụng của sản phẩm và trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo (Ban giám khảo là các thành viên trong hội đồng khoa học của nhà trường được BTC mời tham gia chấm điểm).
3. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm sản phẩm:
Thang điểm 100 được chấm theo các tiêu chí sau:
a. Ý tưởng của sản phẩm (Tính mới, tính sáng tạo…): 40 điểm
b. Tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm: 30 điểm
c. Thuyết minh, trả lời phỏng vấn của tác giả: 20 điểm
d. Tính thẩm mỹ của sản phẩm: 10 điểm
4. Khen thưởng:
– Cơ cấu và giá trị giải thưởng:
01 giải nhất: 1.000.000đ
02 giải nhì: 800.000đ
02: giải ba: 600.000đ
03 giải khuyến khích: 400.000đ
– Tên các tác giả của các sản phẩm, công trình đoạt giải thưởng sẽ được vinh danh tại các hội nghị sơ kết, tổng kết, trên Website, được đề nghị xét nâng lương trước thời hạn theo quy định của nhà trường.
IV. KINH PHÍ
– Kinh phí tổ chức hội thi do Ban tổ chức phụ trách.
– Sản phẩm đạt giải nhất sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ 100% kinh phí. Các sản phẩm đạt giải khác sẽ được Ban tổ chức xem xét với các mức hỗ trợ từ 20%-50% kinh phí để làm nên sản phẩm đó.
– Các sản phẩm, dự án, công trình nghiên cứu tham gia dự thi có giá trị trên 5.000.000đ thì tác giả hoặc nhóm tác giả sẽ trình bày ý tưởng, bản vẽ, lập kế hoạch dự toán, trình bày phương án thực hiện để Ban tổ chức xem xét trước khi tiến hành thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Ban tổ chức (Đ/C Nguyễn Xuân Thịnh – Bí thư BCH Đoàn thanh niên nhà trường, ĐT: 098.5529552) để được hướng dẫn giải quyết.


NGUYỄN XUÂN THỊNH

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]