Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tuyển dụng > Thông báo về việc tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng

 THÔNG BÁO
(Về việc tuyển dụng viên chức năm 2010 của Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình) chi tiết xin nhấn vào đây

scan-20100705103300-0000scan-20100705103341-0000scan-20100705103416-0000

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ TIÊU CHUẨN CƠ BẢN CỦA VỊ TRÍ CÔNG TÁC CẦN TUYỂN DỤNG

chi tiết xin nhấn vào đây

scan-20100705103816-0000scan-20100705103901-0000scan-20100705103937-0000

 

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]