Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tiêu chí đánh giá trường nghề chất lượng cao

Tiêu chí đánh giá trường nghề chất lượng cao

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao đối với các trường cao đẳng do Bộ quản lý.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, mục tiêu của việc đánh giá, công nhận trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao là nâng cao chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Kết quả đánh giá, công nhận trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao cũng sẽ là cơ sở để người học lựa chọn trường, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Theo dự thảo, để được công nhận trường nghề đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, các trường cao đẳng nghề cần đạt 6 tiêu chí sau:

– Tiêu chí 1 (Quy mô đào tạo): Quy mô đào tạo tối thiểu là 2.000 học sinh, sinh viên học chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi). Ít nhất 30% học sinh, sinh viên học chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng học các nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng.

– Tiêu chí 2 (Việc làm sau đào tạo): Có ít nhất 80% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Có ít nhất 90% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.

– Tiêu chí 3 (Trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo): 100% học sinh tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ trung cấp đạt bậc 2 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 100% sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đạt bậc 3 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và có trình độ tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. 100% sinh viên tốt nghiệp các nghề trọng điểm trình độ cao đẳng theo chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên và được các tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận văn bằng, chứng chỉ.

– Tiêu chí 4 (Kiểm định chất lượng): Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng. 100% chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

– Tiêu chí 5 (Giáo viên, giảng viên): 100% giáo viên, giảng viên đạt chuẩn quy định, có trình độ tin học IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. 100% giáo viên, giảng viên dạy các nghề trọng điểm trình độ cao đẳng được chuyển giao có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên.

– Tiêu chí 6 (Quản trị nhà trường): 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề. Các hoạt động quản lý văn bản, quản lý đào tạo (quản lý chương trình đào tạo, môn học, học sinh, điểm…), thư viện, kế toán, quản lý tài sản, quản lý cán bộ, giáo viên, giảng viên của trường cao đẳng có sử dụng phần mềm đạt trình độ công nghệ tiên tiến của thế giới (không tính phần mềm word, excel). Nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, bài giảng của chương trình đào tạo các nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng được số hóa. Các chương trình đào tạo các nghề trọng điểm trình độ trung cấp, cao đẳng sử dụng phần mềm tiên tiến của thế giới trong giảng dạy để đạt mục tiêu của chương trình đào tạo.

Trình tự cấp giấy công nhận

Theo dự thảo, trường cao đẳng sau khi tự đánh giá theo các tiêu chí trên nếu thấy đạt toàn bộ các tiêu chí nêu trên nộp hồ sơ đăng ký đánh giá, cấp giấy công nhận trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao về Tổng cục Dạy nghề.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao, trường hợp không cấp giấy công nhận thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy công nhận trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, Tổng cục Dạy nghề công bố công khai giấy công nhận trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề và các phương tiện thông tin đại chúng.

Dự thảo nêu rõ, thời hạn công nhận trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Linda2703 trích từ quyết định 761 của thủ tướng chính phủ

Trả lời

EnglishVietnamese