Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin giáo dục > Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Đối với các cơ sở giáo dục phải coi việc thưc hiện tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và quy định về đạo đức nhà giáo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, đó là yêu cầu của Bộ GD&ĐT cho các đơn vị giáo dục trong năm học này.

Bộ GD& ĐT nhấn mạnh đến nhiệm vụ đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, giúp đỡ kịp thời các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và trong công tác; đảm bảo trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

Chú trọng phát hiện các tấm gương sáng, điển hình về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức tổng kết để tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến, giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể có nhà giáo, cán bộ vi phạm đạo đức nhà giáo.

(Báo Giáo dục & Thời đại)

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]