Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Khoa học cơ bản

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

logo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ 1. CAO ĐẲNG NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH * Một số môn học tiêu biểu: - Lập trình căn bản - Cấu trúc Dữ liệu và giải thuật - Lập trình quản lý - Lập trình Hướng đối tượng - Lập trình .NET - Cơ sở Dữ

Khoa Khoa học cơ bản

1d_copy

  Thông tin liên lạc:Tên đơn vị: Khoa học cơ bản Địa chỉ Khoa: Phòng 107, Tầng 1, nhà Hành chính - Hiệu bộ Số điện thoại: (84 030) 3776380 Số Fax: (84 030) 3770522Email: khcb@caodangcogioi.vn BAN LÃNH ĐẠO: TRƯỞNG KHOA Ths. PHẠM NGỌC MINH P. TRƯỞNG KHOA Ths. ĐÀO QUANG VINH P. 107, tầng 1, nhà Hành chính -

Top
EnglishVietnamese
[X]