Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Khoa học cơ bản > Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản

 

1

Thông tin liên lạc:Tên đơn vị: Khoa học cơ bản

Địa chỉ Khoa: Phòng 107, Tầng 1, nhà Hành chính – Hiệu bộ
Số điện thoại: (84 030) 3776380
Số Fax: (84 030) 3770522Email: khcb@caodangcogioi.vn


BAN LÃNH ĐẠO:

TRƯỞNG KHOA

Ths. PHẠM NGỌC MINH

P. TRƯỞNG KHOA

Ths. ĐÀO QUANG VINH

P. 107, tầng 1, nhà Hành chính – Hiệu bộ

ĐT: (84 030) 3776380

P. 105, Tầng 1, nhà giảng đường 4 tầng

ĐT: (84 030) 3776380

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO:

1. Cao đẳng nghề:

– Lập trình máy tính (Công nghệ thông tin)

– Quản trị mạng máy tính (Công nghệ thông tin)

2. Trung cấp nghề

– Quản trị mạng máy tính (Công nghệ thông tin)

– Lập trình máy tính (Công nghệ thông tin)

3. Dạy các môn cơ sở cho các nghề

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]