Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Khoa học cơ bản > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

1. CAO ĐẲNG NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

* Một số môn học tiêu biểu:

– Lập trình căn bản
– Cấu trúc Dữ liệu và giải thuật
– Lập trình quản lý
– Lập trình Hướng đối tượng
– Lập trình .NET
– Cơ sở Dữ liệu
– Thiết kế Web
– Lập trình Web
– Hệ quản trị CSDL (SQL Server)
– Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin
– Quản trị dự án CNTT
– Công nghệ phần mềm

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

2. CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

* Một số môn học tiêu biểu:

– Lắp ráp và cài đặt máy tính
– Kiến trúc máy tính
– Lập trình căn bản
– Cơ sở Dữ liệu (CSDL)
– Mạng máy tính
– Nguyên lý Hệ điều hành
– Hệ Quản trị CSDL
– Thiết kế và xây dựng mạng LAN
– Quản trị CSDL khách/chủ
– Quản trị mạng
– Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống
– Phân tích và thiết kế hệ thống
– Bảo trì hệ thống mạng
– Quản lý dự án CNTT
– Công nghệ mạng không dây

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ

1. TRUNG CẤP NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

* Một số môn học tiêu biểu:

– Lập trình căn bản
– Cấu trúc Dữ liệu và giải thuật
– Lập trình quản lý
– Lập trình Hướng đối tượng
– Lập trình windows 1 + 2
– Cơ sở Dữ liệu
– Thiết kế Web
– Hệ quản trị CSDL (SQL Server)
– Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin
– Công nghệ phần mềm

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

 

2. TRUNG CẤP NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

* Một số môn học tiêu biểu:

– Lắp ráp và cài đặt máy tính
– Kiến trúc máy tính
– Lập trình căn bản
– Cơ sở Dữ liệu (CSDL)
– Mạng máy tính
– Nguyên lý Hệ điều hành
– Hệ Quản trị CSDL
– Thiết kế và xây dựng mạng LAN
– Quản trị CSDL khách/chủ
– Quản trị mạng
– Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống
– Phân tích và thiết kế hệ thống
– Công nghệ mạng không dây

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TẠI ĐÂY

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]