Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Cơ Khí > Khoa công nghiệp và phát triển nông thôn

Khoa công nghiệp và phát triển nông thôn

2

Địa chỉ Khoa: Tầng 1, nhà giảng đường Khoa Cơ điện

Số điện thoại: (84 030) 3770247

Số Fax: (84 030) 3770522

Email: cnptnt@caodangcogioi.vn

 

BAN LÃNH ĐẠO:

TRƯỞNG KHOA

Th.S NGUYỄN VĂN THÀNH

P. TRƯỞNG KHOA

Th.S NGUYỄN THẾ SƠN

Phòng làm việc: Phòng 102, tầng 1, nhà giảng đường Khoa Cơ điện

Số điện thoại: (84 030) 3770247

Phòng làm việc: Phòng 104, tầng 1, nhà giảng đường Khoa Cơ điện

 

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO:

1. Cao đẳng nghề

– Hàn

– Cắt gọt kim loại (Tiện, phay, bào, CNC, CAD, CAM)

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

2. Trung cấp nghề

– Hàn

– Cắt gọt kim loại (tiện, phay, bào, CNC, CAD, CAM)

– Cấp thoát nước

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]