Đang đọc
Trang chủ > Khoa - Bộ môn > Khoa Máy thi công > Khoa Máy Thi Công

Khoa Máy Thi Công

1

Địa chỉ Khoa: nhà 2 tầng Khoa Máy thi công

Số điện thoại: (84 030) 3770798

Số Fax: (84 030) 3770522

Email: mtc@caodangcogioi.vn

BAN LÃNH ĐẠO:

10

 

Phòng làm việc: tầng 2, nhà 2 tầng Khoa Máy thi công

Số điện thoại: (84 030) 3770798

Phòng làm việc: Tầng 2, nhà 2 tầng Khoa Máy thi công

Số điện thoại:

 

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO:

1. Cao đẳng nghề

– Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

2. Trung cấp nghề

– Sửa chữa máy thi công xây dựng

– Vận hành máy thi công nền

– Vận hành máy thi công mặt đường

– Vận hành cần, cẩu trục

 

 

3. Sơ cấp nghề

– Sửa chữa máy thi công xây dựng

– Vận hành máy thi công nền

– Vận hành máy thi công mặt đường

– Vận hành cần, cẩu trục

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]