Đang đọc
Trang chủ > Tin tức > Tin nhà trường > Quyết định chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư, P.Bí thư đảng ủy trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

Quyết định chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư, P.Bí thư đảng ủy trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

Ngày 28/04/2010 Ban Thường vụ Thị ủy Tam Điệp chuẩn y kết quả bầu cử Ban chấp hành; Ban Thường vụ; Bí thư, P.Bí thư Đảng ủy Trường cao Đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình, khóa XVI nhiệm kỳ 2010-2015

(bao gồm các quyết định số: 2015-QĐ/TU; 2016-QĐ/TU;2017-QĐ/TU;2019-QĐ/TU)

2015-QĐ/TU

 

12345

 

 

 

 

 

 

 

2016-QĐ/TU

 

1016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-QĐ/TU

1207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-QĐ/TU

 

1209

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]