Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng > Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Công văn số 4387/BNN-TCCB ngày 25/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển dụng viên chức, Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình thông báo tuyển viên chức năm 2019, chỉ tiêu 08 viên chức tại các vị trí làm việc cụ thể như sau:

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]