Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng > Thông báo kết quả trúng thầu năm 2012

Thông báo kết quả trúng thầu năm 2012

Kính gửi: Các Nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu số 01 và gói thầu số 02

Ngày 22 tháng 10 năm 2012, tại Quyết định số 495/QĐ-TCĐNCGNB của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình về việc phê duyệt Kết quả đấu thầu gói thầu 01: “Cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học cho nghề Vận hành máy thi công nền” và gói thầu số

02: “Cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học cho nghề Vận hành máy thi công mặt đường” thuộc dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015” năm 2012 của trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 01: “Cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học cho nghề Vận hành máy thi công nền”:

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Kim Mạnh

Địa chỉ: Số 40/8 Đống Đa, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá trúng thầu: 4.310.000.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm mười triệu đồng chẵn).

2. Gói thầu số 02: “Cung cấp thiết bị, đồ dùng dạy học cho nghề Vận hành máy thi công mặt đường”

Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần VINTES GROUP

Địa chỉ: Số 104 ngõ 21 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Giá trúng thầu: 3.988.600.000đồng (Ba tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình xin thông báo kết quả trúng thầu tới quý Công ty.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;
– Lưu HĐSD kinh phí 2012;

– Lưu TCHC; TCKT.

Chi tiết thông báo download tại Đây

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]