Đang đọc
Trang chủ > Thông báo > Thông báo của hiệu trưởng > Thông báo

Thông báo

1. Thông báo kết quả tuyển sinh quý I năm 2014: Chi tiết

2. Thông báo Về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 13 năm 2014: chi tiết

3. Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú: chi tiết

4. Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2014  tại Hội nghị giao ban ngày 05/03/2014: chi tiết

5. Về việc phê duyệt kế hoạch công tác tháng 3 năm 2014: chi tiết

Trả lời

Top
EnglishVietnamese
[X]